Közzétéve: 2015. február 3.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján megjelentek az EMVA III-as, illetve IV-es tengellyel kapcsolatos utolsó kifizetési kérelemmel kapcsolatos közlemények.
Jelen benyújtási idõszak az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idõszaknak minõsül, ezért az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb az adott közlemény II. fejezetében foglaltak szerint a jogcímre – illetve az adott támogatási körre – vonatkozó benyújtási idõszakon belül kötelezõ benyújtani. Amennyiben ebben az idõszakban kifizetési kérelem nem kerül benyújtásra, az MVH hivatalból a legkésõbb benyújtott kifizetési kérelmet utolsónak tekinti, és azt annak megfelelõen vizsgálja (adminisztratív és helyszíni ellenõrzés keretében). Az utolsó kifizetési kérelem vizsgálata során ellenõrzésre kerülnek többek között a mûvelet megvalósítását igazoló dokumentumok. Az ügyfél az elsõ kifizetési kérelem benyújtását követõen három havonta nyújthat be kifizetési kérelmet a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló idõszakokon belül. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a három hónapos határidõt nem kell figyelembe venni.

Kérjük, tanulmányozzák át a megjelent közleményeket!

9/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

11/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások kifizetésének igénylésérõl

14/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

20/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl