KEOP-6.2.0/A/11-2011-0188

Dormánd községben komposztálást népszerûsítõ mintaprojekt valósul meg az Önkormányzat szervezésében.
A projekt során 250 db 1 m3-es felületkezelt tölgyfa komposztáló láda kerül ingyenesen kiosztásra a település lakosai részére.

 
Sajtóközlemény - Házi komposztálás Dormándon

Dormánd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Program keretében (KEOP) meghirdetetett „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ mintaprojektek – A komponens” elnevezésû pályázati felhívásra. Az önkormányzat „Házi komposztálás Dormándon” címû KEOP-6.2.0/A/11-2011-0188 szá¬mú pályázaton 9 412 151 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert, melyhez az 5 % önerõt saját maguk biztosították, így a projekt bruttó össz¬költ¬sé¬ge 9 907 528 Ft lett.

A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes dormándi lakosok a házuk körül ke¬let¬ke¬zõ, biológiailag lebomló hulladékot helyezhetik el a pályázat keretében ki-osz¬tás¬ra kerülõ komposztáló¬edé¬nyekbe és készíthetnek belõle házi komposztot. A kom¬posztálási folyamatot, az eszközök használatát ingyenes csoport¬fog¬lal¬ko¬zá¬sok keretében tanulhatják meg a résztvevõk. A csoportfoglalkozásokhoz kapcsolódóan a komposztálási ismereteket összefoglaló kiadványok kerülnek átadásra a résztvevõk számára.
Dormánd Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelem¬nek, ki¬e-melt döntéshozatali szempont az önkormányzatnál a lakosság kör¬nye¬zet¬tudatos szem¬léletformálása.
Jelen projekttel egyrészrõl széles célközönség számára történik meg a kom¬posz¬tá-lók ingyenes kihelyezése, másrészrõl a házi komposztálás népszerûsítése egy¬ben szemléletformálást is végrehajt, biztosítva ezzel a projekt fenntarthatóságát.

Kapcsolat:

Dormánd Község Önkormányzata
3374 Dormánd, Dózsa Gy. út 57    
Tel.: 36/443-203
Web: http://dormand.hu/
e-mail: dormand@enternet.hu

 
Sajtóközlemény - Házi komposztálás Dormándon