2013. január 01-vel a járási hivatalok kialakításával Magyarország Közigazgatásának új fejezete kezdõdött el. Célok között szerepelt az ügyfélközpontú, szakmailag megalapozott, egyszerûsített ügymenet kialakítása, a gyors ügyintézés megvalósítása, a jogszerûség elõtérbe helyezése. Alapvetõ fontosságú volt, hogy hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb közigazgatás jöjjön létre. Új utakon járva kellett kialakítani egy olyan közigazgatási metódust, melyre korábban, ebben a formában példa még nem volt Magyarországon.

A Füzesabonyi Járási Hivatal legfõbb célkitûzéseink egyike volt az ügyfélbarát szemlélet meghonosítása. Örömünkre szolgál, hogy e szemlélettel végzett feladatellátásunk kapcsán az ügyfelektõl kizárólag pozitív összképû visszacsatolásokat kaptunk. Pl.: az Okmányiroda ügyfél-elégedettség mérésének eredménye szerint a kérdõívet kitöltõk 93%-a úgy gondolta, hogy a korábbi évekhez képest az okmányirodai ügyintézés jobb lett a járási hivatal rendszerében.
Bevezettük, hogy a Járási Hivatal összes szervezeti egysége, kirendeltsége munkaidõben folyamatosan fogadjon ügyfelet. Sõt, az Okmányiroda hétfõi reggel 8-tól este 8-ig tartó, valamint az összes többi szervezeti egység szerdai hosszított nyitvatartásával a munkaidõn kívüli ügyintézésének is teret engedtünk.
Az ügysegédi rendszer kiépítésével számos eljárás kapcsán az ügyfeleknek nem kell sem a székhelyre, sem a poroszlói, kápolnai kirendeltségekre befáradniuk, elég lakótelepülésükön az ügysegédnél elindítaniuk az eljárást. Az ügysegédi rendszer a járási települések polgármestereinek igénye szerint került bevezetésre az év elejétõl, illetve módosításra évközben. Az ügysegédek feladatellátása a 2013. év során bõvült, tekintve, hogy a szakigazgatási szervek kérelemre induló eljárásai kapcsán is adnak tájékoztatást, illetõleg a formanyomtatványok kitöltésében és továbbításukban segítenek az ügyfelek részére.
Az ügyfelek körében nagy tetszést aratott, hogy a megváltozott utcanevek miatt számos járási település (Poroszló, Sarud, Újlõrincfalva, Mezõszemere, Mezõtárkány) lakosai számára elkészített új lakcímkártyákat, külön akció keretében, a helyszínen, az ügyfelek lakcímein személyesen adtuk át.
A Kormányhivatali nyílt napnak nagyon nagy sikere volt. A középiskolai diákok számára szervezett kvízjátékon legsikeresebben szerepelt diákok jutalomban részesültek.
Az év során életre hívtuk a Járási Polgármesteri Fórumot (kétszer rendeztük meg), mely eseményre a járáshoz tartozó települések Polgármesterei számára elõadókat hívtunk olyan témákban, amely az általuk képviselt település számára a legérdekesebb volt.
A 2013/2014-es tanév kezdetét megelõzõen Járási Iskola Igazgatói Fórumot is szerveztünk, mely eseményen a Tankerület, a HMKH Oktatási Fõosztálya és a Járási Hivatal adott széleskörû tájékoztatást az aktuális kérdésekben.
A Járási Hivatalok elindulásával egy idõben új szervként kellett kiépíteni a Helyi Védelmi Bizottságokat (HVB), biztosítani kellett mûködésüket. A Füzesabonyi Járásban a 2013. évben nem volt olyan esemény, amelybe be kellett volna avatkozni.
A Járási Gyámhivatal munkatársai karácsonyi gyûjtési akciót szervezett a Járási Hivatalt érintõen. A munkatársak játékokat, könyveket, számítógépet, hûtõt adományoztak a rászorulók részére, melyet személyesen adtak át a Járási Gyámhivatal kollégái.

Egy év elteltével a járási hivatali rendszer kapcsán megállapíthatjuk, egy olyan területi szintû közigazgatást építettünk, mely – a lakossági visszajelzések alapján – az ügyfelek részére könnyen és rugalmasan hozzáférhetõ, másrészt pedig önálló módon mûködõképes közigazgatási szint, melyet az ügyfelek elfogadtak és a köztudatban is komoly, megalapozott helyet vívott ki magának.