TÉLI REZSICSÖKKENTÉS IGÉNYLÉSE

Tisztelt Lakosok!
Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, mely alapján háztartásonként egy darab, igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Jelen eljárásrendben:
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
A Korm.határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi egyéb, például szállítási, darabolási költséget.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi.
A téli rezsicsökkentés igényléséhez igénybejelentő nyilatkozat lentebb letölthető. Letölthető továbbá az Adatkezelési tájékoztató és az Eljárásrend is.
Igénylőlap személyesen a Polgármesteri Hivatalban kérhető:
3374 Dormánd, Dózsa György út 57.
3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.
3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.
3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos út 81.
A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 2018. október 15-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Mezőtárkány, 2018. szeptember 11.

dr. Tanárki – Fülöp István
jegyző

Igénybejelentő nyilatkozat (letöltéshez klikk ide)
Adatkezelési tájékoztató (megtekintéshez klikk ide)
Eljárásrend (megtekintéshez klikk ide)
Kormányhatározat (megtekintéshez klikk ide)