2013. november 18.

Megjelent a Magyar Közlöny 188. számában az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 104/2013. (XI.14.) VM rendelet.

Pályázni lehet falusi és egyéb, valamint nem kereskedelmi célú ifjusági szálláshelyek létesítéséhez, meglevõk fejlesztéséhez, továbbá agroturisztikai, lovas, vadász, erdei, horgász, vízi és borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bõvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

A támogatási kérelmet postai úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között lehet majd benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

A jogszabály teljes szövege elolvasható a Magyar Közlöny 188. számában, mely elérhetõ innen…

TTRM Munkaszervezet