Idén január elejétõl megindult a munka az újra felállított járási hivatalokban, ezzel kezdetét vette az elmúlt több, mint 30 év legmélyebb és legátfogóbb közigazgatási reformja. A legfontosabb cél egy olyan rendszer kialakítása a közigazgatásban, amely az adófizetõ embereket szolgálja. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint létrehozni a polgárbarát ügyintézés tárgyi, szervezeti és személyi feltételeit.
 
Heves megye hét járása közül a füzesabonyi szûkebb hazánknak a Tisza-tótól Kápolna térségéig terjedõ részét foglalja magában. A járásban 16 település található, több mint 30 ezer lakossal. A Füzesabonyi Járási Hivatal központja Füzesabonyban található a polgármesteri hivatal épületében. Ezzel egy idõben két kirendeltségen is megkezdõdhetett a munka. Az egyik Poroszlón, míg a másik Kápolnán segíti az ügyfeleket elsõsorban szociális ügyeik intézésében. Az ügyfélbarát ügyintézés érdekében a hatósági osztály munkatársai Besenyõtelken, Egerfarmoson, Kálban, Kompolton, Mezõtárkányban, Nagyúton, Sarudon, Szihalmon és Újlõrincfalván ügysegédi szolgálatot is ellátnak. Ez az ügysegédi rendszer azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek lakóhelyükön tudják elindítani az elsõsorban a járási hivatal hatósági osztályához tartozó ügyeiket.
 
Ami az összes ügyszámot illeti, az idei esztendõben eddig több mint 15 ezer ügyben került a hivatal kapcsolatba az ügyfelekkel. A legnagyobb ügyfélforgalmat az okmányiroda bonyolította, az elsõ négy hónapban 5542 esetben álltak munkatársaink az állampolgárok szolgálatára. Minden hónapban nõtt az ügyfélforgalom, a januári 1300-ról áprilisra már 1600-ra emelkedett a havi megkeresések száma. Az esetek csaknem felében gépjármû-ügyintézés miatt keresték az okmányirodát. Ezért is különösen fontos felhívni a figyelmet arra a változásra, miszerint a gépjármû eladását nyolc napon belül be kell jelenteni az okmányirodába, az adásvételi szerzõdés benyújtásával személyesen, vagy postai úton, illetve az ügyfélkapun keresztül. Január elsejétõl az adásvételi szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei közé tartozik a kilométeróra állása is! Az útlevelek 2013 januárjától 30 nap helyett 20 nap alatt készülnek el. A nyári utazási szezon elõtt fontos tudni, hogy lehetõség van soron kívüli (7 napos), sürgõsségi (3 napos) valamint azonnali, 24 órán belüli útlevéligénylésre is, akár még hétvégén is. Ez utóbbi csak a Budapesti Központi Okmányirodában (Bp., XIII. kerület, Visegrádi u. 110-112., Telefon: 1818 helyi tarifával hívható kék szám) lehetséges.

A járási hivatal munkaügyi kirendeltségének munkatársai is közel 5500 esetben segítették az álláskeresõket. A regisztrált álláskeresõk száma és aránya megyei szinten a Füzesabonyi Járásban csökkent a legjobban március hónapban: a negyedév végén 2944 volt a regisztrált álláskeresõk száma. A csökkenés leginkább annak köszönhetõ, hogy a közfoglalkoztatási programok március elején indultak el. A következõ hónapok során további csökkenés várható, az újabb közfoglalkoztatási programok és a szezonális munkák miatt.

 
A járási földhivatal ügyfélforgalmát a földhasználati nyilvántartást érintõ jogszabályváltozások az elõzõ évhez képest jelentõsen megnövelték. Csak a földhasználati nyilvántartást tekintve 2012. elsõ negyedévében 571 eljárás indult, míg 2013 elsõ negyedévében 1975. A többletfeladatok ellenére zavartalan volt az ügyintézés. Fontos megemlíteni, hogy 2013. május 2-tól változott a földhivatal illetékességi területe. Ettõl az idõponttól Feldebrõ község az Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala illetékességi területéhez tartozik, ami a folyamatban lévõ ügyekre is vonatkozik.
 
A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal az állattartó létesítmények közül a nagyobb létszámú telepek közül 14-et ellenõrzött, s 4 esetben forgalmi korlátozást rendelt el. Az év elsõ hónapjaiban a közétkeztetés területén is végeztek ellenõrzéseket, összesen 11 alkalommal, amelyek közül egyszer szankciókat is kellett alkalmazniuk munkatársainknak a nem kielégítõ higiéniai feltételek miatt. A tavaszi kiemelt ellenõrzés keretében 14 vendéglátóhelyet, 21 élelmiszerüzletet, hús-, zöldség-gyümölcs-, kenyér-pékáru üzletet, valamint 6 kistermelõt vizsgáltak. Szankcionálás kétszer történt higiéniai hiányosságok miatt. A lóhús-tartalmat soron kívüli vizsgálták kollégáink a húskészítményeket elõállító cégeknél, de pozitív mintát nem találtak.
 
A Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete az elsõ negyedévben összesen 660 ellenõrzést hajtott végre. A legtöbb alkalommal úgynevezett szakmai ellenõrzést végeztek a munkatársak, szám szerint 286 esetben. Ilyenkor a legnagyobb hangsúlyt a közegészségügyi és higiénés követelményeknek való megfelelés kapja a kiemelt termékekre (pl. hajfestékek, fogfehérítõk, stb.) és egységekre (óvodák, fogorvosi rendelõk, járó-beteg szakrendelõk, vízmûvek, szálláshelyek, szépségipari egységek) vonatkozó speciális ellenõrzési pontok mellett. 156 alkalommal ellenõrizte a szakigazgatási szerv a nem dohányzók védelmérõl szóló törvényben foglaltak teljesítését, s 124 úgynevezett kémiai ellenõrzést hajtottak végre olyan egységekben, ahol veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel foglalkozásszerûen tevékenységet végeznek. Illetékességi területükön a Tisza-tónál, Kiskörén, Tiszanánán, Sarudon és Poroszlón 4 kijelölt természetes fürdõhely található. Itt a fürdõzés közegészségügyi feltételeinek biztosítása érdekében a szezon alatt fokozott ellenõrzéseket végeznek.
 
A járási gyámhivatal létszámát a feladatok mennyiségéhez és az ezen a területen elõforduló ügyek bonyolultságához kellett igazítani, ezért a kollégák száma 4 fõrõl 8 fõre emelkedett, így immár biztosított a szakszerû és hatékony munkavégzés. Az elsõ hónapokban 1034 ügyben kellett a munkatársaknak eljárniuk: ezek több mint 50 százaléka a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozott, s nagy részük az igazolatlan iskolai hiányzásokhoz kapcsolódott.
 
A hatósági osztály elsõsorban a szociálisan rászorulóknak nyújtott segítséget, eddig több mint 1000 esetben. Elsõsorban közgyógyellátást igényeltek az ügyfelek (összesen 360 alkalommal) de jelentõs számban, 238-szor kérték az ápolási díj megállapítását is, továbbá 225 szabálysértési ügyben jártak el a kollégák.
 
Az elsõ negyedév tapasztalatai azt mutatják, hogy a Füzesabonyi Járási Hivatal illetékességi területén sikeres és hatékony volt az átállás az új közigazgatási rendszerre. Az ügyfélbarát szemlélet példájaként lehet említeni a mindennapos ügyfélfogadás bevezetését, a nyitvatartási idõ változásait: ezek eredménye, hogy a járási hivatalban a munkaidõ azonos az ügyfélszolgálati idõvel. További segítséget jelent, hogy az okmányiroda szolgáltatásait hétfõn este nyolc óráig lehet igénybe venni.
 
A járási hivatal létrejöttével a térség önkormányzatainak terhei is csökkentek. Számos eddig önkormányzati feladatot vett át a járási hivatal, ésszerûsítve ezzel az ügyintézést. A kormányablakok számának füzesabonyi bõvítésével tovább egyszerûsödnek az eljárások, ennek köszönhetõen a jövõben még gyorsabban, rugalmasabban és kellemesebben lehet majd egyre több hivatalos ügyet egy helyen intézni.