2013. május 26.

Az új LEADER pályázatokat a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított ûrlapon, ügyfélkapun lehet benyújtani 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésõbb augusztus 31-én 18:00 óráig.
A jóváhagyott HVS-ek LEADER Intézkedési Terveinek egységes formában, IH közleményben történõ meghirdetésére várhatóan június 7-én kerül sor. Ezzel egy idõben Akciócsoportunk LEADER Intézkedési Tervét és annak dokumentumait is (projekt adatlap, formanyomtatványok) közzéteszi honlapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Stratégia 2013 menüpontban.

A LEADER pályázatokat ügyfélkapun keresztül, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján található elektronikus ügyintézési felületen kell benyújtani, amelyre 2013. június 17. napjától lesz lehetõsége a pályázónak. Ahhoz, hogy a pályázat feltölthetõ legyen az elektronikus felületre, a következõ adminisztrációs feltételeknek kell telesülni:
Természetes személy (magánszemély, õstermelõ, egyéni vállalkozó) pályázó esetén:
– Ügyfél-regisztrációs számmal kell rendelkezni.
(Amennyiben még nem rendelkezik ezzel, az MVH honlapjáról letölthetõ G0001-es ügyfél-regisztrációs adatlapon,  postán igényelhetõ az MVH illetékes megyei kirendeltségénél.)
– Ügyfélkapus eléréssel kell rendelkezni:
(Igényelhetõ az okmányirodákon.)
Ez esetben a pályázat feltöltésekor saját ügyfélkapus regisztrációját használja, nem kell meghatalmazás.

Szervezet (nonprofit szervezet, önkormányzat), vagy társas vállalkozásként (kft, bt.) mûködõ pályázó esetén:
– A pályázónak a regisztrációs szám mellett egyedi jelszóval is rendelkezni kell, ami az elektronikus ügyintézési felületre való belépéshez szükséges.
(A jelszó szintén az MVH-tól igényelhetõ, amelyhez az MVH honlapjáról letölthetõ G946-os adatlapot kell kitölteni és postán az MVH illetékes megyei Kirendeltségéhez elküldeni. Az adatlap benyújtása történhet személyesen is.)

Ez esetben az elektronikus kérelemkitöltõ felületen elõször az állandó meghatalmazásra és annak bejelentésére vonatkozó nyomtatványt kell kitölteni és ügyfélkapun keresztül benyújtani, majd ezt követõen három példányban kinyomtatni, és azt az ügyfélnek, a meghatalmazottnak valamint két tanúnak aláírni. A meghatalmazás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megõrizni, a harmadik példányt legkésõbb a meghatalmazásban szereplõ eljárási cselekmény elvégzését megelõzõen öt nappal kell eljuttatni az MVH megyei kirendeltségére.  
A pályázni kívánók tájékozódásának elõsegítésére ezúton közzétesszük a jogcímrendeletet. A LEADER Intézkedési Tervünk az Eljárásrendnek megfelelõen az IH Közlemény megjelenésével egy idõben lesz elérhetõ honlapunkon.
 35/2013. (V. 22.) VM rendelet

TTRM Egyesület Munkaszervezete