2013/01/15

Dormánd Község Önkormányzata az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Dormánd község belterületi csapadékvíz elvezetése” címû, ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0029 azonosító számú pályázata 143 996 186 Ft támogatásban részesült.

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Füzes-Bau Építõ Kft. 2012. november 26-án kezdte meg a munkát a településen.

A projektgazda önkormányzat a projekt megvalósításával elsõsorban a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetõ rendszerek rendezését, a település belterületének hatékony és fenntartható vízkárelhárítását, azok kockázatának csökkentését, valamint a település környezetbiztonságának növelését tûzte ki célul.

A fejlesztés közvetlenül 235 db ingatlan, mintegy 447 fõ helyi lakos és 56 hektár terület védelmét szolgálja.

Az uniós projekt keretében néhány hónap leforgása alatt több mint 7 km csatorna épül, amely amellett, hogy jelentõsen csökkenti majd a fejlesztéssel érintett terület fenntartási és karbantartási költségeit, pozitív hatással van a településen élõk életkörülményeire is, növeli a komfortérzetet.

 
 Dormánd Község Önkormányzata
3374 Dormánd, Dózsa György út 57.
E-mail: dormand@enternet.hu
www.dormand.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu