Szociális Bizottság:
elnöke:  Csire Ágnes
tagja:  Simon Gábor
külsõs tag: Csanádi Jánosné

Vagyonnyilatkozat-tételi bizottság:
elnöke: Nagy Dénes
tagja:

Liptákné Takács Tünde
Nagy Sándor