Remenyik Zsigmond Emlékház

Címe: Dormánd, Dózsa Gy. út 17.
Telefon: 36/341-203
Kapcsolattartó: Nagy Sándor

Nyitvatartás: kedden és csütörtökön, 10-12 óráig

A múzeumban az író egykori használati tárgyai mellett mûvei és levelei is megtekinthetõk. A múzeumot segítséggel élõk is látogathatják.
Remenyik Zsigmond Emlékház

Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet

A védelem célja a szikes puszták (ürmös és cickafarkos pusztai gyepek) és elsõsorban madárviláguk megõrzése. Kiemelten fontos a túzok-  és ugartyúk állomány fenntartása

Az 1993-ban létrehozott 8 406 hektáros  tájvédelmi körzet magába foglalja a poroszlói és pélyi szikeseket, a Kömlõ és Átány falvak fölötti Nagy-Fertõt, a jásziványi Templom-dûlõt és Csukást, a tiszanánai Magas-határt, a tarnaszent-miklósi Hamvasjárási-dûlõt, a sarudi Jánosi-gyepet, a Dormánd és Erdõtelek határában levõ Nagyhanyi-pusztát.

A terület növényzete a mezõgazdálkodás következményeként nagyobb részben másodlagos. A síkság eredeti állapotát reprezentáló szikesek és a folyamszabályozás után kialakult másodlagos szikesek növényzetére az ürmös és cickafarkos pusztai gyepek jellemzõek, mozaikosan váltakozva nedves sziki rétekkel és löszgyepfoltokkal.

A tájvédelmi körzet kiemelkedõ értéke az itt élõ túzok és a nappali ragadozó madár állomány. Szaporodásukat egy aktív védelmi program segíti.
Ezen természeti értékek megóvásánál sokszor fontos lehet a hagyományos gazdálkodási módok elõtérbe állítása, a megfelelõ vetésforgó kialakítása és a mérsékelt legeltetés fenntartása.


Római katolikus templom (Kisboldogasszony)

A középkori, fatornyos kõtemplom helyén 1771-73 -ban épült a díszes, rokokó templom.

Fõoltára barokk stílusú, a XVIII. századi mellékoltár

Giacomo Adami mûve; a padok és a szószék is rokokó stílusú.

Római katolikus templom (Kisboldogasszony)
Római katolikus templom

Római katolikus kápolna (Szent Anna)

Római katolikus kápolna (Szent Anna)A kápolna 1719-ben épült barokk stílusban, majd 1814-ben átalakították

A hanyi kápolna ma is sokak által látogatott zarándokhely.
Július utolsó vasárnapján minden évben ezrek érkeznek ide, hogy imádkozzanak Szent Annához és Joachimhoz, Szûz Mária szüleihez, az idõs emberek, a nagyszülõk védõszentjéhez.
A hagyomány szerint a pusztában lévõ kápolnát valamelyik erdõtelki Buttler gróf emeltette, mert egyszer csak hullani kezdtek az állatai, és úgy hitte, Isten haragja miatt éri ez a sorscsapás.
A búcsújáró helynek járó kiváltságokat 1791-ben Pius pápa adományozta a kápolnának.
Az itteni búcsú nagyon sokáig a pusztai emberek legnagyobb nyári eseménye volt. A szocializmus évtizedei alatt pusztulásnak indult az épület, és megszûnt a búcsújárás is. Ez a hagyomány csak 1990-ben, a kápolna restaurálásának befejezése után éledt fel.


Dormándi tájházak

Dormándi tájházak

Világháborús emlékmû

 Világháborús emlékmû

Latinovits Kastély 
Latinovits Kastély